Olen Ella Aitta, elintarvikekehityksen opiskelija Turun Yliopistosta. Olen harjoittelijana Brahea-keskuksessa, jossa avustan SaaRa ja Prote – hankkeissa. SaaRa – hankkeen puitteissa pääsen mukaan esittelemään ravinnekierron periaatteita Örön, Jurmon ja Seilin ravintolahenkilökunnalle, mittaamaan ruokahävikkiä ja viestimään hankkeesta myös matkailijoille.

 

Olen itse maanviljelijän lapsi, ja ruoantuotanto ja ruoka ovat olleet aina esillä arjessani. Etenkin kierrätys, ruokahävikin minimoiminen ja lähiruoan suosiminen ovat olleet vahvasti esillä lapsuudesta asti, ja nämä teemat ovat vaikuttaneet myös opiskeluvalintaani.

 

 

Kiertotalous ja ympäristöystävällisyys näkyvät jo Örössä. Saaressa on jätteenlajittelupisteet, sekä veneilijöille oma kompostori. SaaRa-hankkeen kohteissa tavoitteena on vähentää ravintoloiden ruokahävikkiä 30 %:lla viestinnän ja henkilökunnan koulutuksen avulla. Syntyvä ruokajäte kompostoidaan, jotta ruoan sisältämät ravinteet saadaan vielä käyttöön. Kompostorista saatavaa multaa voitaisiin hyödyntää esimerkiksi kasvimaalla tai kukkien kasvattamiseen, jolloin ruoassa olevat ravinteet pääsevät takaisin hyötykäyttöön, eivätkä esim. valumaksi vesistöihin.

 

Lomalaisten ajatuksia ruokahävikistä ja kierrättämisestä

 

Jack Ottosson ja Naava-koira nauttivat Örön maisemista.

 

Haastattelimme Örössä helsinkiläisperhettä, jotka olivat ensimmäistä kertaa vierailemassa saaressa. Jack Ottossonin mukaan kierrätysmahdollisuudet saaristossa ovat parantuneet vuosikymmenten saatossa ja hänen mukaansa kierrätys onnistuu myös lomaillessa. Perhe pyrkiikin kompostoimaan ruokahävikin lomaillessaan. ”Jos ihmisellä on jo valmiiksi sellainen asenne, että kierrätetään, niin ei sen pitäisi lomaillessakaan muuttua”, Jack kuvailee. Perheen tyttären Essin mukaan lomaillessa syntyy ehkä hiukan vähemmän ruokahävikkiä kuin kotona, koska silloin syödään enimmäkseen ravintoloissa. Äiti Lean mielestä kierrätysmahdollisuuksista viestiminen veneilijöille voisi entisestään parantaa saaristomatkailijoiden kierrätysintoa.

SaaRa – hanke ja Pidä Saaristomeri Siistinä – kampanja pyrkivät hidastamaan Saaristomeren rehevöitymistä tiedotuksen ja kouluttamisen keinoin. Jokainen lomailija voi itse pienin teoin vaikuttaa Itämeren kuntoon!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjoittanut Ella Aitta