Pilottialueena ovat Saaristomeren kasvavat matkailukohteet Örö, Seili ja Jurmo (eteläinen). Kohteiden ravintola- ja satamapalveluita tarjoavat yritykset sekä kohteisiin liikennöivät yhteysalukset ovat pilotin keskiössä.

Linkit kohteiden sivuille:

Matkailukohteiden yritykset ovat tiiviisti mukana vähentämässä kohteissa syntyvää ruokahävikkiä sekä mahdollistamassa syntyvän ruokahävikin ravinteiden kiertoa paikallisesti ja ennen kaikkea ravinnerikkaan kompostimullan hyödyntämistä erilaisin tuotteistetuin keinoin.

SaaRa –hankkeen yhteistyökumppaneita ovat:

Tmi Kals Mattson (Jurmo)
Triton Marin – Galonis Oy Ab (Örö ja Seili)

Pilottialue: