Veneilijöiden lajittelun ja kompostoinnin opettaminen on tärkeällä sijalla. Hankkeen tavoitteena on veneilijöiden aktivoiminen ja sitouttaminen Saariston jätekuormien keventämiseksi ja ravinnekierron parantamiseksi

  • vähentämällä ruokahävikkiä
  • lisäämällä biojätteen lajittelua veneissä sekä
  • kannustamalla biojätteen kompostointiin satamakohteissa ja paikalliseen hyödyntämiseen.

Biojätteen erilliskeräys veneissä ei ole mutkatonta. Jotta veneessä tapahtuvaa biojätteen lajittelua voidaan kehittää, rekrytoidaan muutamia testiveneilijöitä raportoimaan  veneessä tapahtuvan lajittelun ja kierrätyksen toimivuudesta ja haasteista. Tuloksia hyödynnetään esimerkiksi veneiden varustetason tuotekehityksessä.