SaaRa –hankkeen pilottikohteissa Örössä ja Seilissä tehtiin heinäkuussa pienimuotoinen kysely matkailukohteiden asiakkaille liittyen biojätteiden lajitteluun (n=54). Kyselyn tavoitteena oli selvittää eroaako kuluttajien käyttäytyminen oleellisesti vapaa-ajalla ja lomalla kuin kotona arjen keskellä.

Monelle biojätteiden lajittelu kotona oli hyvinkin rutiininomaista toimintaa. 73 % vastaajista kierrätti biojätteet kotona joko erilliskeräyksellä tai kompostoimalla. 16 % vastaajista kertoi, ettei biojätteiden kierrättäminen ole mahdollista kotona, sillä tarvittavaa erilliskeräystä tai kompostia ei ole käytössä. Vain 11 % vastaajista jätti syystä tai toisesta biojätteen lajittelematta, vaikka fasiliteetit olisivat asunnossa kunnossa.

Seilissä ravintolan biojäte kompostoidaan.

Lomalla vastaajat lajittelivat biojätteitä vähemmän kuin kotona. Tämä ei sinällään ole mullistava löytö. Mielenkiintoista on se, että kuitenkin 59 % vastaajista kertoi biojätteiden lajittelun olevan rutiininomaista myös lomaillessa. Kolmannes vastaajista koki kierrättämisen hankalaksi lomalla (33 % vastaajista). Suurimpana syynä tähän nostettiin se, että matkailukohteissa on vieläkin hyvin eritasoisia kierrätyspalveluita tarjolla. Tässä onkin yksi kehittämisen kohde matkailukohteissa.


Mitä voin laittaa biojätteeseen?

Vastaajia mietitytti, mitä biojätteeseen voi laittaa. Kuuluvatko servetit ja talouspaperit biojätteeseen? Neljännes vastaajista ei laittaisi näitä biojätteeseen, vaikkakin ne sinne oleellisena osana kuuluvatkin. Tämä epätietoisuus näkyy selvästi myös lounaspaikkojen astianpalautuslinjastoissa. Siitäkin huolimatta, että biojäteastian vieressä on iso kyltti, että lautasliinat kuuluvat biojätteeseen, lentävät ne usealta sekajätteen joukkoon. Myös ruokaöljyn ja biohajoavien vaippojen ”kohtalo” oli monelle epäselvä.

Örössä on veneilijöiden biojätteitä varten oma komposti.

Voidaankin todeta, että lajitteluohjeiden lisääminen biojäteastioiden ja kompostien kylkeen on edelleen tarpeellista.