Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua www.annospuhtaampaa.fi. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Sähköpostilla

Turun yliopiston Brahea-keskus, leena.eralinna@utu.fi

Muilla tavoin

Yhteyttä voi myös ottaa puhelimitse Turun yliopiston Brahea-keskus, Leena Erälinnaan, puh. 040 684 7450.

1 Teknistä tietoa verkkosivuston saavutettavuudesta

Turun yliopisto pyrkii takaamaan verkkosivustonsa saavutettavuuden Euroopan parlamentin ja neuvoston saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Suomessa saavutettavuusdirektiivin toteuttaa laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta.

1.1 Verkkosivuston saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1-standardin AA-tason saavutettavuusvaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

1.2 Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittua sisältöä on mahdollista saada vaihtoehtoisesti saavutettavassa muodossa ottamalla yhteyttä Turun yliopiston Brahea-keskus, Leena Erälinnaan, leena.eralinna@utu.fi.

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

1.2.1 Saavutettavuusvaatimusten noudattamatta jättäminen

  • Suuressa osassa sivuston tekstejä kontrasti taustaan nähden on vajavainen: Sivuston leipäteksti ja eri banneriosioiden tekstit ovat väreiltään liian haaleita taustaan nähden. Myös osa värillisiä taustoja vasten olevista teksteistä ovat kontrastiltaan liian heikkoja. Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 1.4.3 Kontrasti (minimi)¨
  • Osasta linkkejä puuttuu ohjelmallinen linkkikonteksti tai ne ovat tyhjiä. Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

Yllä esitetyt viat korjataan vuoden 2020 loppuun mennessä.

2 Miten tämä saavutettavuusseloste on laadittu

Seloste on laadittu 21.09.2020. Sivuston saavutettavuuden on arvioinut Turun yliopiston Brahea-keskus.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 22.09.2020.

3 Palaute ja yhteystiedot

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle osoitteeseen kirjaamo@utu.fi. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

3.1 Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

4 Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Saavutettavuus Turun yliopistossa