Veneilijöiden lajittelun ja kompostoinnin opettaminen on tärkeällä sijalla. Hankkeen tavoitteena on veneilijöiden aktivoiminen ja sitouttaminen Saariston jätekuormien keventämiseksi ja ravinnekierron parantamiseksi

  • vähentämällä ruokahävikkiä
  • lisäämällä biojätteen lajittelua veneissä sekä
  • kannustamalla biojätteen kompostointiin satamakohteissa ja paikalliseen hyödyntämiseen.

SaaRa-hankkeen avulla veneilijöille on järjestetty  muun muassa kompostointimahdollisuus ulkosaariston vierasvenesatamissa Jurmossa, Seilissä, Örössä sekä uusina kohteina Bodössä ja Gullkronassa.