Turun yliopiston Brahea-keskus

Leena Erälinna
leena.eralinna@utu.fi, puh. 040 684 7450

Johanna Mattila
johanna.mattila@utu.fi, puh. 040 565 8121

Veijo Pönni
veijo.ponni@utu.fi, puh. 050 542 6747

Pidä Saaristo siistinä ry
Hanna Haaksi
hanna.haaksi@pssry.fi, puh. 050 302 2661